24-01-2017

Sinds 1 januari 2015 zijn aankomende interieurarchitecten verplicht om aansluitend op hun opleiding een beroepservaringsperiode (BEP) te doorlopen. Doel van de BEP is om pas afgestudeerden op een competentieniveau te brengen dat voldoet aan de eisen van de actuele beroepspraktijk. 

Per 1 september 2015 is de BNO door het Architectenregister erkend als aanbieder van beroepservaringsmodules in het kader van de BEP. Interieurarchitecten kunnen bij de BNO Academie de serie Kerncompetenties volgen. 

Heb je vragen over de serie Kerncompetities of de BEP? Neem dan contact op met Patrick Aarts via patrick@bno.nl / 020 624 4748.