26-10-2011 - Wat zijn collectieve rechten en welke zijn voor visuele makers van belang?

Naast de gewone auteursrechten, bestaan er ook auteursrechten die een maker niet zelfstandig kan uitoefenen, maar waarvan de belangen alleen collectief kunnen worden behartigd. Denk hierbij aan de vergoeding die betaald wordt voor het uitlenen van boeken. Het zou natuurlijk ondoenlijk zijn als elke maker bij elke aparte bibliotheek zou kunnen aankloppen om zijn vergoeding voor de uitleningen te incasseren. Daarom heeft de wetgever bepaald dat dit soort vergoedingen alleen door een aantal aangewezen organisaties kunnen worden geïnd.

De volgende collectieve rechten zijn voor visuele makers van belang: leenrecht, reprorecht, kabelrecht, thuiskopierecht en readerrecht. Deze worden geïnd en verdeeld onder makers door Pictoright. Ontwerpers en illustratoren van werken die voorkomen in boeken, tijdschriften, kranten, cd/dvd/blueray-hoesjes, of op televisie kunnen zich kosteloos bij Pictoright aanmelden voor een eventuele vergoeding. Enige voorwaarde is dat de maker zelf de rechten heeft. Als je rechten overdraagt, maak dan een voorbehoud voor de collectieve rechten. 

FAQ, Juridisch, Auteursrecht, Collectieve rechten, Pictoright, Beeldrecht