Mondelinge afspraken

Zijn mondelinge afspraken met klanten net zo bindend als schriftelijke?