13-05-2014 - Als je een ontwerp hebt gemaakt, wil je dat natuurlijk graag op je eigen website laten zien. Gebruik voor eigen promotie of publiciteit kan echter niet altijd zo maar.

De meeste ontwerpers gaan ervan uit dat het hun vrij staat hun eigen creaties te gebruiken in het kader van publiciteit en promotie. Maar wat te doen als bijvoorbeeld een opdrachtgever daar om wat voor reden dan ook bezwaar tegen maakt? En hoe zit het met werk dat door ex-werknemers is gemaakt, kunnen die dat werk voor hun eigen portfolio gebruiken?

Werk in opdracht gemaakt

Gebruik voor eigen promotie of publiciteit kan niet altijd zo maar. Het komt niet vaak voor dat een opdrachtgever bezwaar maakt, maar als dat gebeurt, dan hangt het van de gemaakte afspraken af wat wel en niet is toegestaan. Zo is het ongebruikelijk dat de ontwerper het resultaat eerder laat zien dan de opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden van de BNO regelen dat je de toestemming in beginsel niet uitdrukkelijk hoeft te bespreken, maar dat je wel rekening moet houden met het belang van je opdrachtgever. Daarnaast kan het zijn dat er geheimhouding is afgesproken, of dat de auteursrechten zijn overgedragen.

Werk tijdens dienstverband gemaakt

Ex-werknemers moeten er ook rekening mee houden dat de auteursrechten op de door hen gecreëerde werken bij de ex-werkgever berusten en dat zij die dus niet zonder toestemming kunnen gebruiken. Ook hier kunnen overigens afspraken over worden gemaakt. De BNO heeft hiervoor een voorbeeldovereenkomst ontwikkeld.

Promotie, Portfolio, Dienstverband, Werkgever, Auteursrecht