11-11-2011 - De meeste opdrachten worden aangegaan in de verwachting dat deze tot een goed einde worden gebracht. Maar het komt voor dat de opdrachtgever de opdracht voortijdig wil beëindigen. Wat is de positie van de ontwerper en hoe om te gaan met de situatie?

Het staat de opdrachtgever in begsinel vrij om een opdracht voortijdig te beëindigen. Wanneer de ontwerper er niets aan kan doen dat de opdracht ophoudt, bijvoorbeeld door een wijziging van strategie, dan zal in ieder geval met een drietal zaken rekening moeten worden.

Opzegtermijn

Als er sprake is van een langdurige samenwerking, van telkens terugkerende werkzaamheden of wanneer al een planning is vastgesteld, zal een redelijke opzegtermijn in acht genomen moeten worden. De ontwerper heeft immers bij zijn eigen planning en begroting rekening gehouden met de opdracht. Mogelijk heeft hij andere opdrachten afgezegd, of personeel aangenomen. Als geen opzegtermijn in acht genomen kan worden, kan deze worden gecompenseerd.

Schadevergoeding

Wanneer het gaat om een lopende opdracht, dan zullen in ieder geval de tot dan toe gemaakte uren en kosten vergoed moeten worden. Daarnaast kan de ontwerper aanspraak maken op schadevergoeding. De Algemene Voorwaarden BNO bepalen dat deze tenminste een derde van het restant van het honorarium bedraagt dat anders bij voltooiing van de opdracht in rekening zou zijn gebracht.

Rechten

Zonder andersluidende afspraken liggen de rechten op de (schets)ontwerpen bij de ontwerper. Wil de opdrachtgever de opdracht zelf of door een andere partij af laten maken, dan kan dat niet zonder toestemming van de ontwerper. Wel kunnen daar zonodig afspraken over gemaakt worden, bijvoorbeeld door alsnog de rechten en de benodigde bestanden (tegen vergoeding) over te dragen. 

Meer informatie

Leden van de BNO kunnen een artikel downloaden dat verder op deze materie ingaat.

Opdracht, Auteursrecht, Einde opdracht