20-05-2014, Mosa Architectural Ceramics Center (MACC), Pedro de Medinalaan 1a, Amsterdam, 10.30 uur (10.00 uur inloop), gratis,

Derde editie in deze serie ochtendbijeenkomsten heeft als thema 'visies op het duurzame interieur'.

BNO Interieurzaken is een serie informatieve ochtenden bij het Mosa Architectural Ceramics Center (MACC) in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten worden uiteenlopende onderwerpen in de grensgebieden met interieurontwerp en -architectuur behandeld. Aansluitend op de presentaties wordt er geluncht.
BNO Interieurzaken van 20 mei besteedt aandacht aan de duurzaamheid in het interieur.

Als verbindend vakgebied tussen architectuur en interieurproduct lijkt het interieur op het eerste gezicht minder voor de eeuwigheid te worden ontworpen dan de meeste gebouwen en een langere levensverwachting te hebben dan het gemiddelde meubelstuk. Desondanks heeft juist het interieur de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt als het gaat om verduurzaming en het zoeken naar een nieuwe balans tussen people, planet, profit, die verder gaat dan het ontwerpen van ruimtes die indien nodig worden aangepast aan nieuwe functies en de keuze voor materialen als leem, bamboe en gerecycled producten.

Ver voordat slimme marketeers termen als cradle to cradle, CO2-neutraal ontwerpen en energiezuinigheid claimden, waren ze al in de werkwijze van Odette Ex verweven. Niet voor niets is Ex genomineerd voor de Duurzame Bouwvrouw Award 2014.
Volgens Ex is duurzaamheid meer dan alleen de toepassing van duurzame materialen. Duurzaamheid staat synoniem voor een integraal ‘bewustzijnsproces’. Het vraagt om een herformulering van de ontwerpopdracht waarbij dematerialiseren, het gebruik van lokale materialen, emissies, gezond binnenklimaat, hergebruik, flexibiliteit voorop staat.
Duurzaamheid gaat over een nieuwe ‘circulaire tijd’. Begrippen als samenwerken, eigen verantwoordelijkheid, connectiviteit en hospitality zitten daarin als een vanzelfsprekendheid verankerd. Duurzaamheid gaat over de aarde en onze verbondenheid daarmee via ons hart.
Er staat wat moois voor de deur.
www.ex-interiors.nl

Voor Thomas Rau is architectuur onlosmakelijk verbonden met onze omgeving – natuur en cultuur – waardoor het verrijkt, een prettige, stimulerende en gezonde werk- of verblijfsplek vormt en bijdraagt aan onze omgang met de aarde waarop wij leven. Rau neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid, de ontwikkeling van energiebesparende technologiën en grondstoffenschaarste. Hij staat op de 4e plaats in de jaarlijkse Duurzame 100 van dagblad Trouw, werd uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2013 en ontving van vakblad De Architect de ARC13 Oeuvre Award voor zijn inzet in de afgelopen 20 jaar om duurzame architectuur in de volle breedte te promoten én te realiseren, alsmede voor ‘zijn inspirerende bijdrage aan de maatschappelijke en architectonische agenda. Thomas Rau bespreekt aan de hand van zijn werk zijn visie op het interieur. Uiteraard komt daarbij zijn initiatief Turntoo ook uitgebreid aan bod.
www.rau.eu / www.turntoo.com

De bijeenkomst wordt gemodereerd door Mariska van Dalen. Van Dalen is werkzaam als senior consultant Sustainability & Cradle to Cradle bij Tebodin, waar ze afgelopen jaar verkozen is tot Ingenieur van het jaar. Ze leidt multidisciplinaire teams om duurzaamheidambities te vertalen naar praktische maatregelen. Met haar bedrijfseconomische en milieu technologische achtergrond richt ze zich op het zichtbaar maken van kosten en opbrengsten op korte en lange termijn van productieprocessen voor alle betrokken partijen in de hele keten.
www.tebodin.nl

Aanmelden kan via bno@bno.nl o.v.v. BNO@MOSA. In verband met de catering horen we graag uiterlijk vrijdag 16 mei of je aanwezig bent. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd in overleg met het platform BNO Interieurarchitectuur en is goed voor twee uur passende bij- en nascholing.
De volgende bijeenkomsten in deze serie staan gepland voor 25 september en 18 november 2014.