Vervreemde verspillers

Er wordt schrikbarend veel voedsel verspild. De oplossing: het opnieuw kweken van een band tussen consument en voeding.