Overeenkomst opdracht fotografie (NL/EN)

Of het nu voor je eigen werk is of voor een opdracht van een opdrachtgever, veel ontwerpers schakelen weleens een fotograaf in. Maak in deze gevallen gebruik van het voorbeeldcontract opdracht fotografie.

Licentieovereenkomsten (NL/EN/DU)

Licentieovereenkomsten (algemeen, onbeperkt, industrieel en interactief). Alleen voor leden.

Royaltyovereenkomst met toelichting (NL/EN/DU)

Om zelf een voorstel te doen aan een producent die een ontwerp op de markt wil brengen of als checklist om naast een voorstel van een producent te leggen. Alleen voor leden.

Overeenkomst ontwerp en opmaak periodieken (NL/EN)

Wanneer een opdracht wordt verstrekt tot het ontwerpen van een magazine of andere periodiek, en partijen afspraken willen maken over de terugkerende opmaakwerkzaamheden en de verdere doorontwikkeling van het basis)ontwerp. Alleen voor leden.

Illustratoren / Animatoren overeenkomst (NL/EN)

Deze overeenkomst is bedoeld voor het vastleggen van een eenvoudige illustratie/animatie opdracht. Alleen voor leden.

Opdracht of -freelanceovereenkomsten (NL/EN)

De BNO heeft twee Modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten ontwikkeld, die zijn goedgekeurd door de belastingdienst en - mits volledig nageleefd - zekerheid bieden dat buiten dienstverband wordt gewerkt. Alleen voor leden.

Opdrachtofferte / opdrachtbegroting (NL/EN)

Dit voorbeeld is bedoeld om een prijsopgave (offerte) te maken op basis van een begroting. Alleen voor leden.

Duurovereenkomst (NL/EN)

Voor ontwerpers en ontwerpbureaus die in het kader van een langere samenwerking met opdrachtgevers afspraken willen maken over bijvoorbeeld de duur van de samenwerking, tarieven en omzetgaranties. Alleen voor leden.

Bewerkersovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeldovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens door ontwerpers en ontwerpbureaus t.b.v. opdrachtgevers. Alleen voor leden.

BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (vrije vervanging) met toelichting (NL/EN)

Deze door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt om vast te leggen dat de opdrachtnemer geen persoonlijke verplichting heeft tot het verrichten van de werkzaamheden in een ontwerpopdracht en zich vrij mag laten vervangen. Alleen voor leden.

BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (geen gezag) met toelichting (NL/EN)

Deze door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt om vast te leggen dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een ontwerpopdracht. Alleen voor leden.

Toestemming geportretteerde (NL/EN)

Voorbeeld toestemming portretrecht. Alleen voor leden.

Consignatieformulier en rekenmodel (NL/EN)

Voorbeeld van een consignatieformulier en rekenmodel. Alleen voor leden.

Bruikleenovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeld van een bruikleenovereenkomst. Alleen voor leden.

Geheimhoudings- overeenkomst (eenzijdig/wederzijds) (NL/EN)

Geheimhoudingsovereenkomst (eenzijdig/wederzijds). Alleen voor leden.