Fonts en (illegale) software

Publicatie met vragen en antwoorden omtrent het gebruik van fonts en (illegale) software.

BNO Richtlijn aanleveren ontwerpers en opdrachtgevers 2009

Met deze ‘checklist’ kunnen partijen bij aanvang van de opdracht in overleg vaststellen of aan alle voorwaarden is voldaan.

BNO Richtlijn aanleveren ontwerpers en drukkers 2009

Deze richtlijn wil de communicatie tussen ontwerper en drukker stroomlijnen teneinde een optimaal drukwerkresultaat tegen een transparante en voorspelbare prijs te realiseren.

Prijsvragen voor ontwerpers in opleiding

Het uitschrijven van een prijsvraag kan om verschillende redenen zinvol zijn maar er zijn echter ook situaties aan te wijzen waarin het uitschrijven van een prijsvraag naar de mening van de BNO niet wenselijk is.

Gedragscode BNO (NL/EN)

Omschrijving van de gedragscode van de BNO die van toepassing en bindend is voor de leden van de BNO.