Stageovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeld van een stageovereenkomst. Alleen voor leden.

Gebruik ontwerpen door oud-werknemer

Overeenkomst gebruik ontwerpen door oud-werknemer. Alleen voor leden.

Geheimhoudings- overeenkomst (eenzijdig/wederzijds) (NL/EN)

Geheimhoudingsovereenkomst (eenzijdig/wederzijds). Alleen voor leden.

Bruikleenovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeld van een bruikleenovereenkomst. Alleen voor leden.

Consignatieformulier en rekenmodel (NL/EN)

Voorbeeld van een consignatieformulier en rekenmodel. Alleen voor leden.

Toestemming geportretteerde (NL/EN)

Voorbeeld toestemming portretrecht. Alleen voor leden.

BNO-ledenmerk

Hét signaal voor opdrachtgevers dat ze te maken hebben met een ontwerper die voldoet aan de toelatingseisen van de BNO. Alleen voor leden.

Ondernemingsplan

Dit voorbeeld is geschikt voor eigen gebruik, en voor als je bijvoorbeeld een kleine lening wilt gaan afsluiten. Alleen voor leden.

VOF (vennootschap onder firma)

Dit voorbeeld is opgesteld voor een samenwerking tussen twee of meer personen, waaronder ook niet-ontwerpers, die voor gezamenlijke rekening en risico een ontwerpbureau willen voeren. Alleen voor leden.

Openbare maatschap

Dit voorbeeld is opgesteld voor een samenwerking tussen twee of meer ontwerpers die voor gezamenlijke rekening en risico een ontwerpbureau willen voeren. Alleen voor leden.

Stille maatschap

Dit voorbeeld is opgesteld voor een samenwerking tussen twee ontwerpers die ruimte en andere kosten willen delen, maar verder zelfstandig zijn. Alleen voor leden.

Gedragscode BNO (NL/EN)

Omschrijving van de gedragscode van de BNO die van toepassing en bindend is voor de leden van de BNO. 

Prijsvragen voor ontwerpers in opleiding

Het uitschrijven van een prijsvraag kan om verschillende redenen zinvol zijn maar er zijn echter ook situaties aan te wijzen waarin het uitschrijven van een prijsvraag naar de mening van de BNO niet wenselijk is.