Aanvullende voorwaarden industrieel ontwerp 2013 (NL/EN)

Deze Aanvullende voorwaarden kunnen gebruikt worden bij opdrachten voor het tot stand brengen van een industrieel ontwerp. Alleen voor leden.

Aanvullende voorwaarden intellectuele eigendomsrechten 2013 (NL/EN)

Deze Aanvullende voorwaarden kunnen gebruikt worden om bij het aangaan van de overeenkomst speciale afspraken te maken over de intellectuele eigendomsrechten. Alleen voor leden.

Aanvullende voorwaarden interactief mediaontwerp 2017 (NL/EN)

Deze Aanvullende voorwaarden kunnen gebruikt worden bij opdrachten voor het tot stand brengen van een interactief media ontwerp. Alleen voor leden.

Aanvullende voorwaarden interieurontwerp en -architectuur (consument) 2013 (NL/EN)

Deze Aanvullende voorwaarden kunnen gebruikt worden bij opdrachten voor het tot stand brengen van een interieurontwerp, met name voor eenvoudigere opdrachten voor consumenten. Alleen voor leden.

Aktes van overdracht

Aktes van overdracht auteursrecht en interactief media ontwerp. Alleen voor leden.

Algemene voorwaarden BNO 2013 (NL/EN/DU/FR)

Actuele versie van de Algemene voorwaarden BNO 2013.

Algemene voorwaarden voor architectuur opdrachten

Vergelijking DNR 2011 (herzien 2013) en Algemene Voorwaarden BNO 2013. Alleen voor leden.

Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd (NL/EN)

Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd (herzien in aug 2017). Alleen voor leden.

Beleidsplan BNO 2017-2019

Het beleidsplan van de BNO 2017-2019.

Betalingsherinneringen (NL/EN)

Voorbeeld betalingsherinneringen. Alleen voor leden.

Bewerkersovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeldovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens door ontwerpers en ontwerpbureaus t.b.v. opdrachtgevers. Alleen voor leden.

BNO-ledenmerk

Hét signaal voor opdrachtgevers dat ze te maken hebben met een ontwerper die voldoet aan de toelatingseisen van de BNO. Alleen voor leden.

BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (geen gezag) met toelichting (NL/EN)

Deze door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt om vast te leggen dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een ontwerpopdracht. Alleen voor leden.

BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (vrije vervanging) met toelichting (NL/EN)

Deze door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt om vast te leggen dat de opdrachtnemer geen persoonlijke verplichting heeft tot het verrichten van de werkzaamheden in een ontwerpopdracht en zich vrij mag laten vervangen. Alleen voor leden.

BNO Policy Plan 2014-2016

BNO Policy Plan 2014-2016.