30-06-2015 - De BNO ondersteunt de aangesloten ontwerpers en bureaus bij het realiseren van hun internationale ambities.

De BNO wil als beroepsorganisatie stimuleren dat Nederlandse ontwerpers en ontwerpbureaus zich met succes op de internationale markt bewegen om hun opdrachtenpakket uit te breiden en hun werkveld te vergroten.

Nederlandse ontwerpers en ontwerpbureaus hebben een goede uitgangspositie om succes in het buitenland te boeken, maar de kleinschaligheid van de sector zorgt voor obstakels, zoals geld en tijd. De BNO kan deze obstakels niet wegnemen, maar zet zich wel in om de aangesloten bureaus te ondersteunen bij hun stappen op de buitenlandse markt door:

  • betrokkenheid bij ondersteuningsprogramma’s, zoals het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.
  • vertegenwoordiging en promotie van aangesloten Nederlandse bureaus in het buitenland.
  • aanbieden en uitvoeren SIB (Starters International Business) programma.
  • het creëren van meer zichtbaarheid voor ontwerpbureaus door het organiseren van lezingen, presentaties en collectieve exportactiviteiten, zoals handelsmissies en inkomende bezoeken.
  • het verzamelen en uitwisselen van kennis en contacten (marktonderzoeken, voorlichtingsbijeenkomsten, internationaal relatienetwerk). Zie ook Creative Holland.
  • vertegenwoordiging van de sector bij de overheid RVO internationaal ondernemen.

Waar mogelijk adviseert en begeleidt de BNO haar leden. Een aantal van de verkrijgbare contracten, verklaringen en overeenkomsten zijn door BNO Advies vertaald in het Engels en Duits (zie downloads).

Internationaal, Export, Ondernemerschap