Ondersteuning door de Nederlandse overheid

De overheid verstrekt advies en subsidies om met name het MKB aan te zetten tot internationaal ondernemen.