16-06-2017 - Nieuwe voorbeeldovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens door ontwerpers en ontwerpbureaus t.b.v. opdrachtgevers: de Bewerkersovereenkomst.

Privacy en databeveiliging worden steeds belangrijker, zeker met de inwerkingtreding van de Europese privacy verordening (AVG) op 25 mei 2018. Ook als zelfstandig ontwerper of ontwerpbureau heb je hiermee te maken. Zo moet je je bij iedere opdracht afvragen of je persoonsgegevens van (klanten/relaties van) je opdrachtgever ter beschikking krijgt of niet. Wanneer het opslaan en bewerken daarvan onderdeel is van je opdracht, dan ben je 'Bewerker' in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en je opdrachtgever 'Verantwoordelijke', met bijbehorende wettelijke rechten en plichten.

Een van die verplichtingen is het sluiten van een bewerkersovereenkomst, waarin je precies vastlegt welke persoonsgegevens je gaat verwerken, voor welk doel en welke beveiligingsmaatregelen je hebt getroffen.

Voorbeeld Bewerkersovereenkomst

De BNO heeft een voorbeeld Bewerkersovereenkomst opgesteld, waarmee je deze afspraken met je opdrachtgever kunt vastleggen. Daarnaast zijn bepalingen opgenomen voor het inschakelen van derden (sub-bewerkers), het recht op inzage, het melden van datalekken en de aansprakelijkheid. De overeenkomst (Nederlands/Engels) is voor bij BNO aangesloten ontwerpers en ontwerpbureaus gratis te downloaden. Neem voor vragen contact op met Anouk Siegelaar (anouk@bno.nl) of Kim Braber (kim@bno.nl).