03-03-2017 - Professionele beeldmakers met ingang van 2017 recht op minimaal 50 euro thuiskopievergoeding per jaar.

Met ingang van 2017 hebben alle professionele beeldmakers recht op minimaal 50 euro thuiskopievergoeding van Pictoright per jaar. Leden van de BNO ontvangen deze automatisch via de BNO.

Thuiskopie

Consumenten mogen voor eigen gebruik een kopie van een beschermd werk maken, onder de voorwaarde dat daarvoor een vergoeding wordt betaald aan de maker van dat werk. Het betalen van die vergoeding gebeurt via een heffing op blanco beeld- of geluidsdragers, en sinds 2012 ook op o.a. smartphones, computers, tablets, mp3-spelers en externe harddisks. De fabrikanten en importeurs van deze dragers en apparaten zijn wettelijk verplicht een vergoeding af te dragen aan de Stichting Thuiskopie, die het deel voor de beeldmakers vervolgens overmaakt aan Pictoright.

50 euro thuiskopievergoeding via de BNO

Professionele beeldmakers komen vanaf 2017 in aanmerking voor een thuiskopievergoeding van Pictoright van 50 euro per jaar over het voorgaande jaar. Op initiatief van Pictoright verloopt de uitkering van deze vergoeding via de beroepsorganisaties van beeldmakers (BBK, BNO, BOK, DuPho, de Kunstenbond, NVF en Platform BK). Pictoright controleert of er geen dubbele vergoedingen worden uitgekeerd. Leden van de BNO, die op 31 december van het vorig jaar lid waren (m.u.v. geassocieerde/niet-ontwerpersleden) ontvangen deze vergoeding van Pictoright automatisch via de BNO op hun rekening. Beeldmakers die op basis van de andere collectieve rechten vergoedingen van Pictoright ontvangen, ontvangen in de meeste gevallen via Pictoright een aanvullende thuiskopievergoeding op basis van gepubliceerd werk.

Overige collectieve rechten

Voor de thuiskopievergoeding die je via de BNO ontvangt, hoef je je niet aan te melden bij Pictoright, maar gezien de overige collectieve rechten, kan het toch goed zijn om dat wel te doen. Heb je werk (illustraties, foto's, vormgeving) dat is opgenomen in boeken, kranten, tijdschriften, cd's en dvd's (omslag en binnenwerk) of in televisieprogramma's, zoals banners, leaders of decors? Of worden (kunst)werken van je afgebeeld of uitgezonden op tv? Dan kom je waarschijnlijk ook voor vergoedingen uit één of meer van de overige collectieve rechten in aanmerking. Het auteursrecht geeft de maker van een werk het recht te bepalen hoe zijn werk wordt gebruikt en tegen welke voorwaarden. Volgens de Auteurswet is ook toestemming nodig voor het lenen, fysiek en digitaal kopiëren en via de kabel verspreiden van beelden, zoals illustraties, foto's, vormgeving. In die gevallen is het vaak onmogelijk om individueel te onderhandelen en te contracteren, of om na te gaan of er toestemming is gevraagd. Daarom zijn er door de overheid aangewezen organisaties die namens of ten behoeve van de auteurs optreden en collectieve afspraken maken.

Pictoright

De stichting Pictoright is mede opgericht door de BNO en behartigt de collectieve belangen van illustratoren, ontwerpers, fotografen en beeldend kunstenaars (visuele- of beeldmakers). Dankzij Pictoright worden er voor makers van visuele werken gelden geïnd uit de collectieve rechten. Het gaat dan om collectieve rechten als leenrecht, reprorecht, kabel- en televisierecht, thuiskopierecht, readerrecht en digitaliseringsvergoeding.

Gratis geld

Om vergoedingen uit de collectieve rechten te ontvangen, kun je je kosteloos aanmelden bij Pictoright, onder opgaaf van de boeken, kranten, tijdschriften, cd's, dvd's of televisieprogramma's waarin jouw bijdrage(n) is (zijn) opgenomen. Op www.pictoright.nl kun je de benodigde formulieren downloaden. Opgave kan meestal worden gedaan tot vijf jaar terug.

Zie ook:
- White Paper Collectieve rechten
- http://www.bno.nl/advies-map/verborgen-inkomsten