Toekenning TOP-subsidie voor onderzoek

19-04-2013 - 

De BNO is partner in onderzoek naar creatieve bedrijfsmodellen, innovatiecapaciteit en samenwerking.