Beroepservaring SLA is een tweejarig beroepservaringprogramma

dat een aanvulling is op de reguliere opleidingen in drie disciplines.

Stedebouwkunde,landscapsarchitectuur en architectuur. Het is voortgekomen

uit het Experiment een initiatief van Jo Coenen, voorheen Rijksbouwmeester

Proforma ontwikkelde de concepten en ontwerpen, iedere tweejaar, voor drukwerk en digitale uitingen

t.b.v. het beroepservaringsprogramma. 

Rijksgebouwendienst, architecten, landschapsarchitecten, stedebouwkundigen, BNA