Drie wilde zwijnen die bij Weert in het water van de Zuid-Willemsvaart terecht kwamen,
werden na een succesvolle reddingsactie van de brandweer onmiddellijk doodgeschoten
door een jachtopziener van Rijkswaterstaat.

Bron: Nederlandse Publieke Omroep - Nos journaal - 14 september 2014.

illustratie, reddingsboei, wild zwijn, jachttrofee