Poster Écorché Rug Oppervlakkig spierbeeld

Door: Erik Crins

Oppervlakkig spierbeeld van een menselijke rug. Een combinatie van potloodschets en Photoshop.

Medische illustratie voor patiëntenfolder

Door: Dana Hamers

Vaginaplastiek en darmvaginaplastiek. Een patiëntenfolder over de gang van zaken rond de operatie vaginaplastiek en darmvaginaplastiek

Opsporing via fluorescentie voor darmkanker

Door: Dana Hamers

Met de nieuwe techniek zorgt de fluorescerende stof ICG er voor dat de schildwachtklier snel gevonden wordt.

Scar surgery

Door: Dana Hamers

Scars may lead to an array of cosmetic, psychological, and functional problems. Sugeons techniques for scars.

endoluminale fundoplicatie

Door: Dana Hamers

Een operatie waarbij brandend maagzuur verholpen wordt door middel van geen enkele snede te maken in de buik.

maartje kunen

Door: Maartje Kunen

medische & wetenschappelijke visualisaties en animaties.