28-09-2012 - Antwoord op veelgestelde over het gebruik van software en fonts. (2004)

In 1999 brachten KVGO en het toenmalige OPPO voor het eerst de brochure 'Fonts en (illegale) software' uit, waarin de problematiek ten aanzien van fonts- en softwarelicenties door middel van vragen en antwoorden beknopt uitgelegd. Door ontwikkelingen als OpenType fontsen de toepassingen van PDF/X en Certified PDF werd de fontproblematiek een stuk complexer en in 2001 verscheen daarom een vernieuwde versie, bijgewerkt naar de stand van zaken van dat moment.

De laatste versie van de brochure verscheen in 2004. Met deze update wordt ingespeeld op de snel veranderende digitale werkelijkheid, zoals de verdere opmars van Certified PDF, en bevat voor het eerst ook een aantal multimediatoepassingen van fonts. Op enkele onderdelen is de brochure inmiddels achterhaald (zo staan bijvoorbeeld de nieuwe abonnementsvormen van o.a. Adobe er niet in) maar de regelgeving rondom het gebruik van fonts is nog steeds actueel.

Fonts en (illegale) software (2004)

Fonts, Software, Business Software Alliance (BSA), KVGO, Licenties, Bedrijfsvoering, CMBO