t/m 24-11-2017, BNO, WG Plein 600, Amsterdam, 9.00 - 17.00 uur, BNO-leden: 10 euro, Niet-leden: 50 euro, bnoacademie@bno.nl

Zekerheid over je inkomen: een heet hangijzer voor freelance ontwerpers

Onzekerheid over je pensioen en je inkomen bij arbeidsongeschiktheid treft niet alleen zelfstandige ontwerpers maar alle freelancers. De vraag naar pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is groot, maar het aanbod valt in de praktijk meestal tegen. Premies voor individuele oudedagsvoorzieningen zijn torenhoog terwijl er over de hoogte van het pensioen na jaren sparen en betalen geen enkele zekerheid bestaat. Nieuwe initiatieven van de markt lopen nu vaak nog vast in wat wettelijk en fiscaal is toegestaan.

Iedere werkende met een dienstverband is bij ziekte gedurende twee jaar verzekerd van loondoorbetaling en hij/zij valt bij blijvende gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet terug naar bijstandsniveau. Deze beschermde positie staat in schril contrast met die van zelfstandigen. Daar is namelijk bijna NIETS voor geregeld (*). De meeste zelfstandigen blijken niet of nauwelijks in staat deze risico's zelf  te verzekeren, domweg omdat zij de premies niet kunnen betalen.

De kloof die hierdoor tussen werknemers en -  zoals de politiek ze noemt - flexwerkers bestaat is immens. Een onwenselijke situatie die ook in Den Haag  stevig op de agenda staat, maar waarvoor een oplossing nog niet in zicht is.

Wat te doen als zelfstandig ontwerper? De tijd staat immers niet stil en afwachten kan niet eindeloos.

De BNO Bootcamp ‘Hoe zit het met later?’ geeft met hulp van externe specialisten en aanbieders op het gebied van inkomensverzekeringen een overzicht van de stand van zaken. Wat is binnen de huidige kaders WEL MOGELIJK en wat kan je daar van verwachten. Daarnaast besteden de sprekers ook aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en toekomstperspectieven.

(*) Uitzondering is de vangnetregeling voor zwangere zelfstandigen.

Programma

09.00 inloop/koffie/thee
09.30 welkom - Kitty de Jong (BNO)
09.35 workshop Ondernemer, regel je pensioen! - Henk Noorman (Thermieq)
12.30 lunch
13.30 de uitkomsten van de BNO Pensioenenquête - Jan-Maarten van Bochove (Schouten Zekerheid)
14.30 het Broodfonds als alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering - Jos van Bussel (BroodfondsMakers)
15.30 een gezamenlijk vangnet bij arbeidsongeschiktheid - Jip de Ridder (CommonEasy)
16.30 presentatie BNO Intervisie coaching - Aart Helder
16.40 drankje

Sprekers

Henk Noorman is naar eigen zeggen tegen wil en dank deskundig geworden in de wereld van pensioenen en de oudedag. Hij begreep niet waarom op een eenvoudige vraag altijd zo’n ingewikkeld antwoord kwam. Want, zo ingewikkeld is het niet. Met Thermieq adviseert Henk verschillende bureaus over het onderwerp.

Jan Maarten van Bochove is Pesioenspecialist bij Schouten Zekerheid, de partner van BNO voor de ledenverzekeringen. Jan Maarten presenteert de resultaten van de pensioenenquête die Schouten Zekerheid voor de zomer heeft uitgevoerd onder de leden van BNO. Aansluitend geeft hij een overview van wat (wel) mogelijk is aan pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Jos van Bussel is landelijk voorlichter van de BroodfondsMakers en helpt broodfondsen oprichten. Een broodfonds is een schenkkring van zelfstandige ondernemers die inkomensondersteuning geven als een van hen langere tijd ziek is. Het is een betaalbaar alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

CommonEasy is een start-up van drie jonge ondernemers die met een online platform andere ondernemers een back-up bieden bij arbeidsongeschiktheid. 

Aart Helder werkte 15 jaar in de creatieve sector voordat hij zich als coach ging richten op mensen en organisaties. Voor BNO ontwikkelde Aart een intervisieprogramma om beter te worden in je werk. Tijdens BNO Intervisie is er ook ruimte voor vragen over later

Aanmelden

Aanmelden via bnoacademie@bno.nl.