03-04-2018

Sinds 1 januari 2015 zijn aankomende interieurarchitecten verplicht om aansluitend op hun opleiding een beroepservaringsperiode (BEP) te doorlopen. Doel van de BEP is om pas afgestudeerden op een competentieniveau te brengen dat voldoet aan de eisen van de actuele beroepspraktijk. 

BNO Academie BEP-beroepservaringsmodules 

Per 1 september 2015 is de BNO door het Architectenregister erkend als aanbieder van beroepservaringsmodules in het kader van de BEP. 

Interieurarchitecten kunnen bij de BNO Academie
zes trainingen volgen uit de reeks Kerncompetentiesonderhandelen, project- en zelfmanagement, positioneren en acquireren, presenteren en discussiëren, de relatie met de klant en stijlen van communiceren.*

Beschrijving eindtermijnen

Klik hier voor een beschrijving van de eindtermijnen van bovenstaande trainingen. 

Vragen?

Heb je vragen over deze trainingen of de BEP? Neem dan contact op met Patrick Aarts via patrick@bno.nl / 020 624 4748.

*De training 'leidinggeven aan creatieven' uit de reeks Kerncompetenties is geen beroepservaringsmodule omdat deze op een later tijdstip aan de serie is toegevoegd. Erkenning is hiervoor niet aangevraagd en als gevolg niet verleend.