16-11-2015

De Wet op de Architectentitel (WAT) verplicht architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks tenminste 16 uur aan passende bij- en nascholing te besteden. De BNO adviseert echter al zijn leden te investeren in het op peil houden en verbreden van kennis en vaardigheden (zie het document 'Aanbeveling bij- en nascholing' dat onder aan deze pagina te downloaden is).

Ook het volgen van cursussen/trainingen van de BNO Academie en het bijwonen van specifieke bijeenkomsten zijn aan te merken als passende bij- en nascholings-activiteiten. Op elk certificaat van de BNO Academie staat het aantal studie-uren vermeld dat in het kader van bij- en nascholingsactiviteiten opgevoerd kan worden. Ook kan de BNO jaarlijks, op aanvraag en na het overleggen van het overzicht, een verklaring/certficaat afgeven waarop de in het daaraan voorafgaande jaar behaalde opleidingspunten/uren staan vermeld.

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de WAT ligt bij de ingeschrevenen zelf. Meer informatie over de 'regeling bij-en nascholing' voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten vind je op de website van het Architectenregister.

Aanbeveling bij- en nascholing

Bijscholing, WAT, Architect, Interieurarchitect