23-11-2011 - Op het bureau van ruim 6.000 ontwerpers? 

Dude, Dutch Designers Magazine, is het magazine van de BNO. Het kwartaalblad geeft een inkijk in de wereld van designers, in hoe zij denken en werken, in wat ze fascineert en inspireert, hun vak, carrière, keuzes, kennis en vaardigheden.  

Dude zet de designer centraal, maar plaatst die ontwerper, zijn werk en het vak in de context van trends en ontwikkelingen binnen de branche en in de samenleving. Welke toegevoegde waarde heeft design voor mensen en merken? En hoe komt design, en die toegevoegde waarde ervan, tot stand?

Dude wordt gratis verspreid onder BNO-leden, maar is ook verkrijgbaar voor niet-leden: als abonnement of los in de boekwinkels in Nederland. Het blad verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 6.000 stuks. Meer informatie op bno.nl/dude.

Dude biedt advertentieplaatsen in drie formaten: een hele of halve pagina, en een kwartpagina. Daarnaast is het mogelijk bijsluiters mee te sturen, of een opplakker te plaatsen. Ten slotte biedt de redactieformule mogelijkheden voor advertorials. Hieronder een overzicht van alle varianten, tarieven en formaten.

Advertenties en advertorials

Tarief advertenties
BNO-leden: € 2.150 (2/1 pag. ), € 1.300 (1/1 pag.), € 850 (1/2 pag.), € 500 (1/4 pag.)
Niet-leden: € 3.200 (2/1 pag.), € 1.950 (1/1 pag.), € 1.250 (1/2 pag.), € 750 (1/4 pag.)

Tarief advertorials
€ 3.500 (2/1 pag.), € 2.250 (1/1 pag.)

Toeslag (achterpagina)
Toeslag op prijzen advertenties: 25%

Staffelkorting
Staffelkorting bij 2 of 3 plaatsingen: 5% per plaatsing
Staffelkorting bij 4 plaatsingen of meer: 10% per plaatsing

Tarieven onder voorbehoud. Prijs per plaatsing in euro's, exclusief 21% BTW. Contractsprijzen voor meerdere plaatsingen op aanvraag. Een BNO-lid heeft recht op ledenprijzen (33% korting uitgezonderd advertorials) als het bureau-of geassocieerd bureaulid is.

Zo mogelijk wordt rekening gehouden met voorkeuren ten aanzien van de plaats van de advertentie in het blad. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, tenzij anders overeengekomen.

Dude biedt op maat gemaakte advertorials, bijvoorbeeld in de vorm van een case. Redactie en vormgeving worden verzorgd door Dude. Cases bieden de mogelijkheid unieke content te creëren waardoor u ontwerpers optimaal inzicht geeft in uw bedrijf, product of dienst.

Specificaties

Vorm- en druktechnische gegevens
Bladspiegel (b x h) 210 x 270 mm

Omvang
Gemiddeld 92 pagina's

Druk
Binnenwerk: full colour
Omslag: full colour

Drukprocédé
Offset (computer-to-plate)

Formaten (b x h)
1/1 pagina: 210 x 270 mm (aflopend conform bladspiegel, excl. 3 mm rondom)
1/2 pagina: 87 x 243 mm (staand)
1/2 pagina: 183 x 117 mm (liggend)
1/4 pagina: 87 x 117 mm (staand)

Aanleveren advertenties

Aanleveren in hoge resolutie als cPDF naar dude@bno.nl.

Bijsluiters en opplakkers

Het is mogelijk een bijsluiter bij Dude, Dutch Designers Magazine in te voegen. Bijsluiters hebben maximaal 4 pagina's, en een formaat kleiner of gelijk aan Dude. De oplage is 3.500 stuks.

Tarief bijsluiters
BNO-leden: € 1.700 + portokosten
Niet-leden: € 2.550 + portokosten

Tarief opplakkers
BNO-leden: € 1.950 + portokosten
Niet-leden: € 2.950 + portokosten

Formaten
Bijsluiters: < 210 x 270 mm
Opplakkers: < 183 x 243 mm

Tarieven onder voorbehoud. Prijs per bijsluiter, in euro's, exclusief 21% BTW. Eventuele afwijkende bijsluiters in overleg. Contractsprijzen voor meerdere plaatsingen op aanvraag. Een BNO-lid heeft recht op ledenprijzen als het bureau of geassocieerd bureaulid is.

Aanleveren bijsluiters

Euro Mail BV
O.v.v. Dude
Plevierstraat 2
5212 VN 's-Hertogenbosch
T 073 644 40 09
www.euromail.nl  

Aan- en aflevertijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Bij aanleveren in vrachtbrief Dude en de naam van de afzender vermelden. Een voorbeeldexemplaar bij de vrachtbrief voegen.

Reserveren

Department C
Gerard Otten
p/a Postbus 20698
1001 NR Amsterdam
T 06 54 23 76 62
gerard@departmentc.nl

Bekijk alle advertentiemogelijkheden ›