25-10-2011 - Mogen afbeeldingen van bankbiljetten vrij gebruikt worden?

De Europese Centrale Bank heeft het auteursrecht op de bankbiljetten en munten. Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan om afbeeldingen ervan te gebruiken. Voor de specifieke regels kan men terecht bij de Nederlandse Bank te Amsterdam www.dnb.nl.

Als uitgangspunt geldt dat reproducties éénzijdig moeten zijn, om het risico te verminderen dat het algemene publiek reproducties van eurobankbiljetten verwart met echte bankbiljetten. In het algemeen is het toegestaan om foto's en tekeningen op te nemen waarbij de aandacht niet primair uitgaat naar de bankbiljetten of reproducties zelf, en die geen detailopnames van het ontwerp van de bankbiljetten weergeven. Ook zal er niet opgetreden worden tegen aan één zijde bedrukte reproducties, die meer dan 125% of minder dan 75% van zowel de lengte als de breedte van het desbetreffende bankbiljet tonen, ongeacht het materiaal dat is gebruikt voor de reproductie. 

FAQ, Auteursrecht, Bankbiljetten