26-10-2011 - De BNO geeft zakelijk en juridisch advies. Hoe kan de BNO helpen bij problemen?

De BNO geeft advies aan haar leden zowel op zakelijk als op juridisch gebied. Dit advies is op de achtergrond, de leden acteren zelf. Wanneer een lid een advocaat of jurist wil inschakelen die namens hem/haar optreedt, of wanneer er een uitgebreider advies of maatwerkcontract nodig is, dan kan worden doorverwezen naar advocaten en juristen die via de Stichting Rechtshulp Ontwerpers voor BNO leden tegen gereduceerde tarieven werken.

De BNO geeft ook advies over algemene onderwerpen aan opdrachtgevers, waarbij het belang van haar leden altijd voorgaat, maar het oplossen van een probleem en voorlichting het belangrijkste doel is. 

FAQ, Juridisch, Advies, Zakelijk, Probleem, Stichting Rechtshulp Ontwerpers