25-10-2011 - Kun je ook beelden citeren? En welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Hoewel men bij citeren vaak alleen denkt aan teksten kunnen beelden wel degelijk worden geciteerd. Om een beeld als citaat te kunnen gebruiken, dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Om te beginnen moet een citaat iets verduidelijken, het mag niet zomaar als 'versiering' worden gebruikt. De omvang van het citaat mag niet te groot zijn en ook mag het citaat geen overheersende beeldbepaler zijn. Tot slot dient een citaat vergezeld te gaan van de bron met (indien bekend) vermelding van de naam van de maker.

Om een voorbeeld te geven: een (bescheiden) afbeelding van een schilderij bij een artikel over dat schilderij, zal doorgaans als citaat worden geaccepteerd. Maar een afbeelding van hetzelfde schilderij op het omslag van het betreffende tijdschrift niet, ook al wordt er in het tijdschrift een artikel aan gewijd. In een artikel, lezing of boek kunnen meerdere (beeld)citaten opgenomen worden, maar met meerdere citaten van één auteur dient voorzichtig te worden omgesprongen. 

FAQ, Juridisch, Auteursrecht, Citaat