26-10-2011 - Is een concurrentiebeding in een arbeidscontract geldig? En wat is een relatiebeding?

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen. Daarmee kan een werkgever verhinderen dat een werknemer tijdens of na zijn dienstverband in het nadeel van de werkgever gebruik maakt van kennis en ervaring die bij de werkgever is opgedaan. Per 1 januari 2015 is de wet aangepast en mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert waarom dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. In beginsel geldt dat eenmaal getekend dit beding ook van kracht is. Maar de werknemer kan de kantonrechter verzoeken het concurrentiebeding te matigen als het te beperkend is en het beding het ondernemerschap bijvoorbeeld voor een te lange tijd of een te groot gebied belemmert. Bovendien kan de rechter dan een vergoeding toekennen over de periode dat het beding van kracht is. Als er geen directe noodzaak is om een concurrentiebeding op te nemen, kan ook volstaan worden met een relatiebeding. Met een relatiebeding voorkomt de werkgever dat de werknemer hem na beëindiging van zijn dienstverband gaat beconcurreren bij zijn eigen opdrachtgevers. Onder de nieuwe wet is nog onduidelijk of hiervoor ook een motiveringsplicht geldt. Als werkgever is het verstandig de noodzaak voor een relatiebeding voorlopig ook te motiveren. 

(laatste aanpassing: augsutus 2015)

FAQ, Zakelijk, Juridisch, Arbeidscontract, Arbeidsovereenkomst, Concurrentiebeding, Relatiebeding