19-11-2014 - Waarom krijg ik een factuur van Reprorecht? 

Ondernemingen mogen kopieën maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit boeken, tijdschriften of kranten, maar zijn wel verplicht daarvoor een vergoeding te betalen. De Stichting Reprorecht is de instantie die de vergoedingen incasseert en hanteert daarbij de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven.

De regeling is gemoderniseerd en omvat nu ook digitaal kopiëren. Daarnaast biedt deze nieuwe regeling meer vrijheid en ruimte aan gebruikers om te kiezen voor 'betalen op maat'. Er wordt niet één via onderzoek bepaald gemiddelde per sector gehanteerd, maar er is keus uit 'geen kopieën', 'minder dan het gemiddelde aantal kopieën', 'het gemiddelde aantal kopieën' of 'bovengemiddeld aantal kopieën'. Voor 'minder dan gemiddeld' en 'bovengemiddeld' zijn afspraken op maat te maken.

Op de website van Reprorecht is een uitgebreide toelichting over de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven te vinden. Ondernemingen kunnen hier inloggen voor informatie op maat en het doorgegeven van wijzigingen. Meer algemene informatie over Reprorecht is te vinden op de overheidssite.

Pictoright is vervolgens de instantie die ervoor zorgt dat de door Reprorecht geïncasseerde vergoedingen bij de auteursrechthebbenden van visuele werken terecht komen. Ontwerpers en illustratoren waarvan werk voorkomt in boeken, tijdschriften of kranten komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Zij kunnen contact opnemen met Pictoright.