25-10-2011 - Hoe lang blijft het auteursrecht geldig tot het in het publieke domein valt?

Het auteursrecht loopt tot 70 jaar na de dood van de maker of, als het door een bedrijf openbaar is gemaakt, tot 70 jaar na publicatie. Op http://Outofcopyright.eu/ kun je uitrekenen of een werk nog is beschermd, of dat het in het publieke domein valt.

Bij het overlijden gaat het recht over op de erfgenamen. Indien de kans reëel is dat na het overlijden nog veel gebruik gemaakt zal worden van het werk, verdient het aanbeveling om onder de erfgenamen één vertegenwoordiger aan te wijzen, die namens de erfgenamen afspraken kan maken met producenten of uitgevers. De rechten kunnen ook worden ondergebracht in een bedrijf of stichting.

Overigens kunnen ook de persoonlijkheidsrechten na het overlijden op de erfgenamen overgaan, maar als men dit wil dan moet dat expliciet geregeld worden bij testament of codicil. De BNO heeft i.s.m. Boek9.nl een persoonlijkheidsrecht codicil ontwikkeld. [download] 

FAQ, Juridisch, Auteursrecht, Codicil, Duur, Publieke domein