26-10-2011 - Moet ik betalen voor het maken van kopieën op de werkplek (Reprorecht)?

Ondernemingen zijn verplicht een vergoeding te betalen voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De Stichting Reprorecht is de instantie die de vergoedingen incasseert. Daarbij gelden vaste vergoedingen op basis van de omvang van de onderneming en indeling in een bepaalde branche. Indien een onderneming aannemelijk maakt dat het aantal kopieën niet in verhouding staat tot de categorie waarin een onderneming is ingedeeld, of dat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden wordt gekopieerd, kan een individuele regeling getroffen worden. Zie voor informatie www.reprorecht.nl. Pictoright is vervolgens de instantie die ervoor zorgt dat de door Reprorecht geïncasseerde vergoedingen bij de auteursrechthebbenden terecht komen. Ontwerpers en illustratoren waarvan werk voorkomt in boeken, tijdschriften of kranten komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Zij kunnen contact opnemen met Pictoright (www.pictoright.nl). 

FAQ, Zakelijk, Juridisch, Auteursrecht, Reprorecht, Kopiëren