25-10-2011 - Wat is het verschil tussen een licentie en een overdracht van auteursrechten?

Bij een licentie geeft de auteursrechthebbende aan een ander het recht gebruik te maken van het ontwerp. De licentie kan beperkt zijn tot het doel waarmee de opdracht is verstrekt, of, als het om een ontwerp met meerdere toepassingen gaat, expliciet verleend worden voor bepaalde toepassingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een bepaald territorium/gebied/landen, een bepaalde tijd en exclusief of niet-exclusief. De basis, de auteursrechten zelf, blijft in dat geval bij de rechthebbende en voor ieder gebruik buiten de beperkte licentie is in beginsel opnieuw toestemming nodig.

Een overdracht van auteursrechten lijkt erg op een onbeperkte, exclusieve licentie. De verkrijger kan zelf bepalen hoe, hoe vaak en waar hij het ontwerp wil gebruiken. Hij heeft daarvoor geen toestemming nodig van de oorspronkelijke maker. Sterker, als nieuwe auteursrechthebbende kan hij op zijn beurt weer aan anderen licenties verstrekken of de rechten overdragen. De oorspronkelijk maker heeft geen zeggenschap meer over gebruik, maar kan zich onder omstandigheden nog wel verzetten tegen wijzigingen of aantasting of verminking van zijn werk (zie: persoonlijkheidsrechten). Vaak is een overdracht van rechten niet nodig en kan worden volstaan met een licentie die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. 

FAQ, Juridisch, Auteursrecht, Licentie, Overdracht