25-10-2011 - Wat is modelbescherming? Hoe ontstaat het? En wanneer is het zinvol?

Naast het auteursrecht bestaat het modelrecht. Voor industrieel ontwerpers (en hun klanten) kan het modelrecht van belang zijn. Dit recht geeft bescherming op het uiterlijk van vormgeving (2D, 3D), voorzover dit 'nieuw' is. Om modelbescherming te krijgen, moet het model worden gedeponeerd bij een officiële instantie en moet worden aangegeven voor welke landen bescherming gewenst is. Depot moet plaatsvinden binnen twaalf maanden na eerste openbaarmaking.

Na registratie heeft een modelrecht als voordeel dat niet hoeft te worden aangetoond dat het jongere ontwerp is ontleend (zie Inbreuk op auteursrecht). Er bestaat ook een regeling die het modelrecht (net als het auteursrecht) zonder een depot doet ontstaan, maar dat beschermt wel alleen tegen echte namaak/plagiaat.

Een modeldepot is vooral zinvol bij een voorziene exploitatie die hoge omzetten met zich mee zal brengen en zich mede in het buitenland zal afspelen. Daarnaast kan een depot nuttig zijn bij ontwerpen waarbij de keuzemogelijkheden van de ontwerper beperkt zijn en er wellicht geen auteursrechtbescherming is. Denk aan een ontwerp voor een 'gewone' bureaustoel. 

FAQ, Juridisch, Model, Bescherming, Depot, Registratie