26-10-2011 - Zijn mondelinge afspraken met klanten net zo bindend als schriftelijke?

Ja, afspraken kunnen ook juridisch geldig zijn wanneer deze mondeling zijn gemaakt, of zelfs stilzwijgend. Het gaat erom of er (wils)overeenstemming is, niet of er een handtekening is gezet. Wel zijn mondelinge afspraken moeilijk aan te tonen en is de kans op misverstanden groter. Daarom is het beter om afspraken zo veel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Dat hoeft niet altijd met een contract; ook een e-mail met een samenvatting van wat is afgesproken kan voldoende zijn. Hoe groter het belang, des te belangrijker is de schriftelijke vastlegging. Voor sommige afspraken is wel een schriftelijk stuk nodig. Zo kan het verlenen van een exclusieve licentie, het overdragen van auteursrechten, en het van toepassing laten zijn van algemene voorwaarden alleen schriftelijk. De BNO heeft voor haar leden diverse voorbeeldcontracten.

FAQ, Zakelijk, Juridisch, Mondeling, Contract