25-10-2011 - Kan het auteursrecht worden overgedragen aan een ander?

Het auteursrecht kan inderdaad aan een ander worden overgedragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Wat echter niet aan een ander kan worden overgedragen zijn de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Dit zijn de rechten die de persoonlijke band tussen een maker en zijn werk regelen. Een belangrijk persoonlijkheidsrecht is bijvoorbeeld het recht van de maker om zich in redelijkheid tegen wijzigingen in zijn werk te verzetten en het recht op naamsvermelding. Overigens is een auteursrechtoverdracht bij ontwerpopdrachten veelal niet nodig. Een licentie om het ontwerp op een bepaalde wijze te gebruiken volstaat normaal gesproken. 

FAQ, Juridisch, Auteursrecht, Overdracht, Persoonlijkheidsrecht