26-10-2011 - Wanneer is een parodie op een origineel werk toegestaan?

Het auteursrecht beschermt makers van originele werken tegen ongewilde overname. Voor elk gebruik van een werk moet aan de maker (of rechthebbende) om toestemming worden gevraagd. Hier is een aantal uitzonderingen op, waar ook de parodie onder valt. Je spreekt van een parodie indien een werk wordt nagebootst op een wijze die de lachlust opwekt. Daarbij dient de parodie een zelfstandig werk te zijn, waarin het contrast met het oorspronkelijke werk duidelijk naar voren komt. Een geoorloofde parodie behoeft niet de instemming van de maker van het oorspronkelijke werk.

Blijft de vraag wanneer is een parodie toegestaan. De eerste belangrijke 'regel' is dat de nabootsing niet verder gaat dan voor een parodie noodzakelijk was. Zorg bij een parodie dus voor 'voldoende' contrast met het origineel en breng 'voldoende' afwijkingen aan. Verder lijkt een parodie die op zichzelf staat, eerder geaccepteerd te worden dan een parodie die in een bepaalde context wordt toegepast. Dus het gebruik van Goofy voor de omslag van een tijdschrift is risicovoller dan een parodie op zich zelf. Ook de omvang van het commercieel belang is van belang. De toelaatbaarheid van een parodie zal afnemen, naarmate het commerciële aspect meer de boventoon gaat voeren. 

FAQ, Auteursrecht, Parodie