25-10-2011 - Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi en wanneer vraag je dit aan?

Er is geen verschil. Patent is de Duitse en Engelse benaming voor een octrooi. Een octrooi kan men aanvragen op een technische uitvinding. Octrooien rusten niet alleen op ingewikkelde machines, maar ook op bijvoorbeeld verpakkingen voor inventieve (technische) ontwerpen voor levensmiddelen en dergelijke. Vaak is het verstandig, als men vermoedt dat er sprake kan zijn van een octrooi, om een octrooigemachtigde te raadplegen. Hou in ieder geval de vinding geheim! Neem eventueel contact op met de BNO. 

FAQ, Juridisch, Octrooi, Patent, Bescherming