24-10-2011 - Moet een ontwerp worden geregistreerd om auteursrecht te krijgen?

Een ontwerp hoeft niet geregistreerd te worden om auteursrecht te krijgen. Het auteursrecht ontstaat automatisch met het creëren van een ontwerp. Wel kan voor de zekerheid het makerschap vastgelegd worden met een datumstempel, bijvoorbeeld online bij CC Proof, of als i-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag. Doe dat zo snel mogelijk na creatie.

Is er al een publicatie van het werk met jouw naam en een datum, bijvoorbeeld in een (afstudeer)catalogus of in een magazine, dan geldt dat natuurlijk ook als bewijs van makerschap. Let op: een datumstempel geeft dus geen auteursrechtbescherming, het is alleen bewijs dat het ontwerp op de desbetreffende datum al bestond.

FAQ, Juridisch, Auteursrecht, Bescherming, Registratie, Datumstempel