25-10-2011 - Portretten publiceren mag niet zomaar. Wat is portretrecht?

In publicaties is het niet zonder meer toegestaan om portretten van mensen te gebruiken. Iemand kan tegen een publicatie van zijn portret in het geweer komen wanneer hij een 'redelijk belang' heeft. Zo'n belang kan verschillende gronden hebben.

In de eerste plaats kan de persoonlijke levenssfeer van iemand in het geding zijn. Een foto van dansende mensen uit een discotheek kan een probleem opleveren, er kunnen verschillende (individuele) redenen zijn waarom mensen publicatie hiervan niet gewenst vinden.

Bij commercieel gebruik (reclame) moet vrijwel altijd de toestemming van de geportretteerden gevraagd worden. Ook met portretten van bekende mensen moet worden opgepast, hoewel vaak ook andere rechten een rol kunnen spelen (vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring). Een foto van een Nederlandse topvoetballer na het maken van een doelpunt mag natuurlijk zonder diens toestemming de volgende dag in de krant geplaatst worden. Dezelfde foto mag echter niet zomaar voor een kalender worden gebruikt.

Let overigens op met foto's van stockbureaus: alleen de auteursrechten (van de fotograaf) zijn geregeld, niet eventuele toestemming van een afgebeelde persoon. 

FAQ, Juridisch, Auteursrecht, Foto, Portret, Beeldrecht