25-10-2011 - Mag door mij gemaakt werk worden opgenomen in een portfolio?

In eigen beheer gemaakt werk natuurlijk wel (tenzij er weer werk van anderen in voorkomt). Maar bij werk dat in dienstverband of in opdracht is gemaakt, kan dat meestal niet zomaar. De auteursrechten van werk dat in dienstverband is gemaakt liggen bij de werkgever. Voor openbaarmaking is dus toestemming nodig. Er is ook toestemming nodig als de rechten nog wel bij de ontwerper liggen, en er een exclusieve licentie aan de opdrachtgever is verleend. Exclusief betekent namelijk recht op gebruik 'met uitsluiting van ieder ander', dus ook de ontwerper zelf. In de BNO voorwaarden en –voorbeeldcontracten wordt altijd bepaald dat de ontwerper het recht heeft het werk voor eigen promotie en publiciteitsdoeleinden te gebruiken, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. Zo is het ongebruikelijk om het werk al in een openbare portfolio op te nemen, als de opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen. Beter is om duidelijke afspraken te maken. 

FAQ, Portfolio, Auteursrecht, Dienstverband, Promotie