20-05-2015 - Speciale algemene voorwaarden voor het aangaan van ontwerpopdrachten.

Speciaal voor het aangaan van ontwerpopdrachten, heeft de BNO sinds jaar en dag algemene voorwaarden, welke ontwerpers kunnen gebruiken als zij afspraken met hun opdrachtgevers willen maken en vastleggen: de Algemene Voorwaarden BNO (AV BNO). Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de verdeling van de rechten, de garanties en vrijwaringen en de aansprakelijkheid. Er is eveneens een toelichting op de AV BNO te downloaden. Daarin worden de voorwaarden artikelsgewijs toegelicht en wordt uitgelegd hoe de algemene voorwaarden op de juiste manier worden gebruikt.

Aanvullende voorwaarden

In verschillende situaties kan het wenselijk zijn afwijkingen of aanvullingen op de AV BNO overeen te komen. Hiervoor zijn eveneens voorbeeldteksten beschikbaar, welke aanvullend in de offerte of overeenkomst kunnen worden opgenomen. Om afspraken over de verdeling van de rechten goed vast te leggen en aanvullende afspraken te maken, zijn de 'Aanvullende voorwaarden Intellectuele Eigendomsrechten' ontwikkeld. Daarnaast zijn er voorwaarden beschikbaar voor interieurontwerp en -architectuur ten behoeve van consumenten. Er is overigens ook een aparte offerte/opdrachtbevestiging voor meer complexe interieur-opdrachten te downloaden. Verder zijn er 'Aanvullende voorwaarden voor industrieel ontwerp', en 'Aanvullende voorwaarden voor interactief ontwerp'.

Verkoopvoorwaarden

Voor de levering van producten zijn er verkoopvoorwaarden. Er zijn twee sets beschikbaar: één voor levering van producten aan consumenten, al dan niet via internet, en één uitsluitend voor levering aan zakelijke afnemers.

Voor wie?

De AV BNO in het Nederlands zijn voor iedereen te downloaden. Niet-leden mogen de tekst van de voorwaarden overnemen en gebruiken als hun eigen algemene voorwaarden, mits iedere verwijzing naar de BNO wordt verwijderd. De vertalingen, de verschillende aanvullende voorwaarden, de verkoopvoorwaarden en de toelichting zijn alleen beschikbaar voor BNO-leden.

Downloaden

Download hier alle documenten omtrent voorwaarden.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met Anouk Siegelaar (anouk@bno.nl).