11-09-2012, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, 20.00 uur, Gratis, www.bno.nl/spellbound , spellbound@bno.nl

Stroom, het centrum voor kunst en architectuur, over nieuwe concepten voor de stad van de toekomst.

Food for the City is de titel van de publicatie waarmee kunst-en architectuurcentrum Stroom Den Haag het ruim drie jaar durende programma Foodprint in april 2012 afsloot.

Foodprint leverde een reeks aan grote en kleine, visionaire en praktische, uitgevoerde en theoretische projecten op als antwoord op de vraag wat de invloed van voedsel is of zou kunnen zijn op de vormgeving, de organisatie en het functioneren van de toekomstige stad. De diverse projecten raken echter ook aan andere vragen en thema's die een steeds grotere rol zullen gaan spelen in de toekomstige stad, zoals zelforganisatie, eigen initiatief, waardecreatie, transformatie, relatie stad en land, gezondheid, nieuwe vormen van stedenbouw en planning.

Aan de hand van projecten als City Pig, Park Supermarkt, Erasmusveld Nuts, Time/Bank, There, I Fixed It en Haagse Havens presenteert Stroom een perspectief op de toekomstige stad. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor de kunsten die als geen ander in staat zijn onze blik op de werkelijkheid te doen kantelen en zo nieuwe, verrijkende en spannende alternatieven te schetsen. 

Beeld
City Pig, Winy Maas en The Why Factory, Ontwerpstudie voor een  
varkensboerderij in de Binckhorst (2009)
Foto: Animatie van Wieland & Gouwens