t/m 03-05-2018, BNO, WG Plein 600, Amsterdam, 16.30 uur, gratis en alleen voor BNO-leden,

De wet op het gebied van privacy en datalekken gaat veranderen. Waar moet je als ondernemer vóór 25 mei aan voldoen?

Let op: deze masterclass is alleen toegankelijk voor BNO-leden en bureauleden kunnen maximaal twee kaarten reserveren.

25 mei 2018 gaat de Europese privacy verordening (AVG) van kracht. Ook als ontwerper moet je daar aan voldoen. In deze masterclass alles over de risico's en verplichtingen waar je als opdrachtnemer of werkgever in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG aan moet voldoen.

Heb je als ontwerper of ontwerpbureau te maken met de Europese privacy verordening die 25 mei 2018 van kracht wordt? Jazeker! Het gaat hier om strengere wet- en regelgeving rond bescherming van privacy en datalekken, waar iedere ondernemer tegen die tijd aan moet voldoen. En als je je hier niet op voorbereidt en er gaat iets mis, dan kunnen er hoge boetes opgelegd worden, nog los van eventuele (reputatie)schade.

Voorbeelden uit de praktijk

1) Een e-mail met een lijst geadresseerden in een zichtbaar veld ipv in de BCC kan al als datalek worden beschouwd.
2) Het hosten van een website of administratiesysteem voor een opdrachtgever waarop persoonsgegevens worden verzameld en bewaard, betekent dat je allerlei extra verantwoordelijkheden krijgt als 'verwerker' in de zin van de privacy-wetgeving.
3) Het verzorgen van mailings voor je opdrachtgever: idem dito!
4) Als je computersysteem wordt gegijzeld, of je wordt gehackt, weet je dan wat je moet doen?
5) Het doorgeven van gegevens van je personeelsleden aan de pensioenuitvoerder valt ook onder deze regelgeving.

Wat weet je na deze interactieve bijeenkomst?

• welke gegevens van klanten en/of werknemers je mag verzamelen;
• of en hoe deze gegevens beschermd moeten worden;
• hoe je kunt voorkomen dat deze verkeerd gebruikt worden;
• hoe je datalekken kunt voorkomen;
• wat je moet doen als er toch een datalek optreedt;

kortom: hoe je je ontwerppraktijk privacy-proof kunt maken.

Trainers

De middag wordt verzorgd door mr. Ruby Nefkens en mr. Hylke Klasens, beiden advocaat bij Van der Steenhoven Advocaten in Amsterdam. De masterclass is specifiek toegepast voor ontwerpers en ontwerpbureaus en is alleen toegankelijk voor leden van de BNO. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Agenda

16:30 Inloop en ontvangst met koffie en thee
17:00 Privacy en persoonsgegevens: wat mag wel en wat niet?
17:45 Korte pauze
18:00 Privacy op de werkvloer: de interne organisatie van je ontwerppraktijk
18.45 Vragen / discussie
19.00 Borrel
20.00 Einde

Aanmelden

De masterclass is specifiek toegespitst op ontwerpers en ontwerpbureaus (maximaal twee kaarten per ontwerpbureau) en is alleen toegankelijk voor BNO-leden. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Klik hier om je aan te melden ›