11-02-2014 - Tendentieuze berichtgeving doet geen recht aan het werk van ontwerpbureaus en hun opdrachtgevers.

Regelmatig verschijnen in de pers berichten over enorme bedragen die zijn betaald voor het ontwerpen of restylen van een logo. In 2008 was er tumult rond het rijksbrede logo. En nu ligt de restyling van het logo van de Gemeente Amsterdam onder vuur. De tendens van de reacties is dat de aanpassingen weinig creatief of urgent lijken en dat de eraan gespendeerde bedragen disproportioneel zijn. Dit doet noch recht aan de opdrachtgevers, noch aan de betrokken ontwerpbureaus.

In de media komt nauwelijks aan bod dat het niet slechts om 'het plaatje' gaat en dat het vaak omvangrijke en complexe operaties betreft waar ook veel onzichtbaar werk in zit. Zowel bij het rijksbrede logo als bij het logo van de Gemeente Amsterdam ging het om compleet herinrichten van de communicatie van de organisatie; een veelvoud aan verschillende logo's van de diverse onderdelen van de landelijke overheid en van de gemeente zijn teruggebracht naar één enkel helder beeld. Niet alleen is daarmee de effectiviteit van de communicatie versterkt, ook zijn de daarmee gemoeide kosten aanzienlijk teruggebracht.

Edenspiekermann, het ontwerpbureau dat samen met ontwerpbureau Thonik verantwoordelijk was voor de restyling van het logo van de gemeente Amsterdam, heeft in een blog op zijn website helder overgebracht wat er allemaal kwam kijken bij deze omvangrijke klus. De honderdduizend euro die de gemeente hiervoor kennelijk heeft betaald, lijkt een hoog bedrag, maar is alleszins redelijk en zal zichzelf bovendien terug verdienen.

Het siert de Gemeente Amsterdam en de rijksoverheid dat ze de kracht van design erkennen en kozen voor een serieus ontwerptraject. Dat getuigt van goed opdrachtgeverschap en dient uiteindelijk de publieke zaak. Het is jammer dat de media hier volledig aan voorbij gaan en makkelijk proberen te scoren. Ook van de journalistiek zou je een professioneler houding verwachten.

Voor een goede uitleg over wat er komt kijken bij het (her)ontwerpen van een huisstijl:

It's not the logo (blog Edenspiekermann, 6 februari 2014)
Een vleugje inhoud met een zweem van sensatiezucht (artikel Marketing Online, 5 februari 2014)
Amsterdam's identity update causes controversy (Creative Review, 11 februari 2014)
Hoe verloopt het ontwerpproces (BNO)