29-08-2012 - In de workshop 'Straight through the Poster' worden de mogelijkheden van de affiche ontleed. Een interview met Rianne Petter en René Put.

Van 19 tot en met 23 september vindt in Breda het Graphic Design Festival plaats. Tijdens het festival worden onder meer verschillende interessante workshops georganiseerd. 'Straight through the Poster' is er daar een van. BNO-leden krijgen dertig procent korting op deze workshop. Wij spraken de workshopleiders Rianne Petter en René Put.

Is het moeilijk een goed affiche te maken?
'Zeker! Het is steeds weer een uitdaging om in vorm en inhoud een goed en bijzonder beeld te ontwerpen dat zich in de publieke ruimte weet te onderscheiden. Je maakt een affiche nooit alleen, je werkt altijd samen met een opdrachtgever die een beetje lef heeft en openstaat voor vernieuwing en ontwikkeling.'

Jullie nodigen uit tot 'herbezinning' van het medium poster; waarom is dat nodig?
'In het huidige straatbeeld vinden we het merendeel van de affiches – uitzonderingen daargelaten – inhoudelijk en beeldend oppervlakkig. Ze spreken weinig tot de verbeelding, zijn vaak inwisselbaar en lijken veelal gebaseerd te zijn op heersende conventies in vorm en functie. Deze worden niet daadwerkelijk ter discussie gesteld, waardoor er geen ontwikkeling lijkt plaats te vinden. Daarom zijn we enkele jaren geleden, binnen het Lectoraat Art and Public Space van de Gerrit Rietveld Academie, begonnen met ons afficheonderzoek: "Poster Nº 524, Exploring the contemporary poster". We vinden het belangrijk dat dit traditionele medium zich kan blijven ontwikkelen en dat er onderzoek wordt gedaan naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen.'

Jullie workshop stelt het belang van visueel onderzoek centraal. In hoeverre speelt visueel onderzoek een rol in jullie dagelijkse beroepspraktijk?
'In onze beroepspraktijk zit altijd een onderzoekselement besloten. Hoe kan je anders dan via analyse, reflectie en vormonderzoek tot goede ontwerpoplossingen komen? Koppel je onderzoek echter los van een opdrachtsituatie, zoals wij hebben gedaan binnen ons afficheonderzoek, dan ontwikkel je zelf een vraagstuk vanuit je eigen interesse en fascinatie en is het einddoel minder eenduidig. Het proces dat wij doorlopen hebben was een zoektocht, die soms grillig en onvoorspelbaar was, omdat het onderzoek minder gericht was op een eindresultaat alleen, maar ook op de vraag hoe je onderzoek doet als grafisch ontwerper. Het beschrijven van dit proces, de methodes van onderzoek en de beeldende resultaten zijn allemaal uitkomsten. Met deze uitkomsten hopen we betere ontwerpers te worden, waarbij we grenzen opzoeken en het vakgebied proberen te herdefiniëren.'

Waarom moet een bezoeker van het Graphic Design Festival Breda jullie workshop bijwonen?
'Binnen de workshop "Straight through the Poster" delen we onze ervaringen en onderzoek je zelf het medium aan de hand van een verzameling affiches uit Breda. Wij zouden het bijzonder vinden als deelnemers onze of andere methodieken inzetten om een eigen analyse zichtbaar te maken. Wij bieden tools en hopen dat deze inspireren en kunnen leiden tot nieuwe beelden. Mocht de workshop nu vol zijn, wij geven tijdens het festival ook nog een lezing over ons onderzoek, presenteren voor het eerst ons boek "Poster Nº 524, Exploring the contemporary poster", ook worden een aantal onderzoeksresultaten geëxposeerd in onze "Postertotem" op het Kasteelplein in Breda.'

Als BNO-lid ontvang je dertig procent korting op de workshop 'Straight through the Poster', klik hier voor meer informatie.

BNO supports GDFB / lees meer ›