08-03-2017 - Bescherm je tegen de kosten van werkgerelateerde schade veroorzaakt door je werknemers.

Het is glad op de weg wanneer jouw medewerker onderweg is naar een klant. De werknemer rijdt in een scherpe bocht en botst frontaal tegen een boom aan. Door het auto-ongeluk raakt de medewerker gewond. In deze situatie vergoedt de reguliere autoverzekering alle schade als gevolg van het ongeval aan je werknemer niet, omdat de werknemer zelf de schade veroorzaakt heeft. Je kunt ook geen claim indienen op je standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), omdat je geen maatregelen had kunnen treffen voor de gladde wegen. Je werknemer draait op voor de hoge kosten en het inkomensverlies, omdat hij door het auto-ongeluk zijn werk niet meer kan uitoefenen. Als je werknemer je aansprakelijk stelt, dan kan de rechter eisen dat je de schade vergoedt. De wet verplicht je als werkgever om zich als 'goed werkgever' te gedragen door de juiste verzekeringen voor je werknemer af te sluiten. In deze situatie dekt de werknemersschadeverzekering (WSV) de geleden schade. Je werknemer kan zonder je aansprakelijkheid aan te tonen een schadeclaim indienen op je WSV.

Wat is een werknemersschadeverzekering?

De werkgever draait steeds vaker op voor de hoge kosten van ongevallen waarbij werknemers betrokken zijn en die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De WSV is speciaal ontwikkeld voor werkgevers om de kosten van werkgerelateerde schade bij je werknemers of andere personen te dekken. Deze WSV verzekert werknemers tegen schade die zij oplopen terwijl zij werkzaamheden voor je uitvoeren of onder je directe aanwijzingen staan. Een WSV stelt je werknemers schadeloos wanneer zij financiële schade oplopen door een ongeval tijdens werktijd, woon-/werkverkeer, bedrijfsuitjes of andere arbeidsgerelateerde situaties.

Waarom een werknemersschadeverzekering?

De wet verplicht werkgevers om zich als een goed werkgever te gedragen, onderdeel hiervan is dat de werkgever moet zorgen voor een 'behoorlijke verzekering' die schade van werknemers door werkgerelateerde schade vergoedt. Er wordt van de werkgever verwacht dat je weet welke risico's je werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van 'goed werkgeverschap' op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. Met een WSV hoeft de werkgever zich niet voortdurend af te vragen of bedrijfsreizen en andere activiteiten specifiek verzekerd zijn. Rechters leggen vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. De WSV dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn.

Voordelen van de werknemersschadeverzekering

-Secundaire arbeidsvoorwaarde voor je werknemers (geen zorgen over de gevolgen van schade onder werktijd).
-De WSV heeft een ruimere dekking dan de WEGAM of WEGAS.
-De WSV sluit naadloos aan op jouw aansprakelijkheidsverzekering (AVB) en heeft geen overlap.
-Je hoeft bij een WSV geen aansprakelijkheid aan te tonen bij een schadeclaim.
-Met deze verzekering voldoe je aan de verplichting voor het 'goed werkgeverschap'.

Voor wie is de werknemersschadeverzekering?

De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemer, maar ook bijvoorbeeld de uitzendkracht, stagiair, inleenkrachten en directeur-grootaandeelhouders met een minderheidsbelang zijn de verzekerden. Ook eventuele dochterondernemingen zijn automatisch meeverzekerd.

Wat dekt een werknemersschadeverzekering?

-De verzekering biedt werknemers een zeer uitgebreide dekking voor werkgerelateerde ongevallen.
-De directeur-grootaandeelhouder met een minderheidsbelang is standaard meeverzekerd.
-Biedt dekking bij tijdelijke invaliditeit, een ongevallenverzekering dekt dit niet.
-Aansprakelijkheid hoeft niet te worden aangetoond om een schade te verhalen op de WSV.
-Extra service: indien niet duidelijk is of de schade gedekt is op de AVB of WSV, dan dekt de WSV de schade.
-Ruime kring van verzekerden: werknemers, gedetacheerden, inleenkrachten, oproepkrachten, uitzendkrachten, thuiswerkers, zzp'ers, freelancers, stagiairs en vrijwilligers.

Wat kost een WSV?

De WSV is gemakkelijk af te sluiten op basis van slechts enkele gegevens. De premie wordt gebaseerd op het uniform loon en de activiteit van de werkgever. De WSV gaat standaard uit van een verzekerd bedrag van 1.000.000 euro maar dat kan ook hoger, afhankelijk van de activiteiten van de werkgever.

Gratis Verzekeringscheck

Vraag je je af of een WSV wel bij je situatie past? Wij kunnen bekijken welke verzekeringen je nu hebt en of je eventueel enkele verzekeringen kunt opzeggen en door de WSV kan vervangen. Wij maken graag een gratis verzekeringscheck voor je waarbij we zorgvuldig kijken naar de polisvoorwaarden, dekkingen en de daarbij behorende premies. Mail je huidige verzekeringen naar: info@schoutenverzekeringsdienstbno.nl voor de gratis verzekeringscheck.

Een vrijblijvend gesprek aanvragen

Wil je liever persoonlijk advies om te bekijken welke verzekeringen goed bij je situatie passen? Bel 010 - 288 49 64 om een afspraak te maken met Robert Sluis, de adviseur van de Schouten Verzekeringsdienst voor BNO-leden. Robert komt dan vrijblijvend bij je langs om je advies op maat te geven.