05-11-2014 - Een kort interview met EIF-bestuurslid Gert Gerrits (BNO) naar aanleiding van de jaarlijkse EIF-bijeenkomst.

Van 29 t/m 31 oktober kwamen de leden van het European Illustrators Forum (EIF) bijeen in Grafill, het bureau van de Noorse vereniging voor illustratoren en grafisch ontwerpers. Grafill en de Zweedse vereniging voor illustratoren hebben tevens de reis en verblijfkosten van de EIF leden gefinancierd. De dagen stonden in het teken van 'sharing possibilities'. Er werden best practices van verenigingen uitgewisseld en er waren presentaties van illustratoren met bijzondere praktijkervaringen. Gert Gerrits (BNO), EIF-bestuurslid was ook aanwezig.

Waar is het EIF en wat doen jullie eigenlijk?

Gert: 'EIF is een associatie van beroepsverenigingen voor illustratoren in Europa, officieel opgericht in 2007. EIF wil een stem zijn voor de in Europa werkzame illustratoren en onder andere mogelijkheden verkennen voor illustratoren die zich willen internationaliseren.'

Zijn er in Nederland veel illustratoren die zich buiten de grenzen willen begeven?

'Op dit moment niet veel. De Catalaanse vereniging had overigens net onderzocht of er behoefte was bij hun achterban. Die bleek er te zijn met daaraan gekoppeld de behoefte aan ondersteuning bij het ondernemerschap, bijvoorbeeld trainingen in onderhandelen, jezelf profileren, etc. Eigenlijk het hele scala aan trainingen dat wij met de BNO-academie aanbieden aan onze leden. Nederlandse illustratoren met buitenlandse ambities kunnen dus bij de BNO in ieder geval een goede start maken.'

Er waren alleen beroepsorganisaties aanwezig?

'Nee, naast de leden van de beroepsorganisaties waren er ook illustratoren van landen die, of geen vereniging kennen (Kroatië), of nog niet zijn aangesloten bij het EIF zoals uit Polen, Estland, Ierland, Vlaanderen en Litouwen.'

En die illustratoren met bijzondere praktijkervaringen...

'Ja, zo was er bijvoorbeeld het verhaal van de Portugees André Letria, die het gezeur en de onwil van uitgeverijen zo zat was dat hij gewoon een eigen uitgeverij is begonnen met een webshop. Het kostte hem aardig wat werk en aantal jaren financiering, maar nu na vier jaar begint het hem wat op te leveren. Naast de uitgeverij geeft hij ook workshops over zijn eigen fonds in scholen en bibliotheken en dat is dan toch weer extra exposure. Daarnaast hield gallery houder en agent Charlie Hood uit London ook een presentatie. Zijn methode om, door middel van het regelmatig organiseren van events, publiek naar zijn gallery te halen, werpt zijn vruchten af. Ik adviseer alle illustratoren om werk in te sturen. Sowieso is mijn advies aan illustratoren altijd: laat je zien.'

Is de beroepspraktijk in andere landen ten opzichte van Nederland heel anders?

'Het blijkt dat het voor illustratoren in alle landen niet gemakkelijk is. Auteursrecht waar geen rekening mee wordt gehouden, afkalvende tarieven, minder werk, het is en blijft zorgwekkend. Een lichtpuntje voor de Nederlandse, Engelse, Zweedse en Noorse illustratoren is dan wel weer dat, ondanks dat het geen vetpot is en veel illustratoren onder druk staan, men gelukkig kan terugvallen op een professionele beroepsorganisatie en auteursrechtvergoeding*. Uit eerder onderzoek bleek al dat de illustratoren in deze landen er in vergelijking met andere landen beter voor staan.'

*Meer info over auteursrechtvergoeding in Nederland vind je bij Pictoright. 

Foto 1: Nuisence - André Letria
Foto 2: Se eu fosse um livro (Foreign Editions) - André Letria
Foto 3: Gallery Beach - Charlie Hood

Vereniging, Internationaal