BNO's reactie op rapport over Stedelijk Museum Amsterdam

Het rapport wijst in de goede richting, wel blijft aandacht voor design een zorg.

De Amsterdamse Kunstraad publiceerde op 11 juni haar advies over het Stedelijk Museum. 'Het museum als dynamisch geheugen' is een leesbaar en verstandig stuk. Het wijst in een richting die het Stedelijk kan af helpen van een misplaatst en onmogelijk zelfbeeld. Het biedt tegelijk aanknopingspunten om op eigen wijze weer aan relevantie te winnen. 

De aanbevelingen die de Amsterdamse Kunstraad doet rond expertise, collectie en programmering moeten natuurlijk onverkort gelden voor design. Het Stedelijk noemt zichzelf weliswaar een museum voor beeldende kunst en vormgeving, de kunst is leidend en design wordt vooral in dat perspectief geplaatst. Vormgeving kwam er de afgelopen periode ook bekaaid van af door de ontmanteling van de aan design gewijde vaste zalen.
 

Het snelle komen en gaan van een conservator vormgeving was verontrustend. En de expertise rond design dreigt af te nemen. Allemaal kwesties die de BNO de afgelopen periode aankaartte bij de museumdirectie en bij de Amsterdamse Kunstraad.


De Amsterdamse Kunstraad haalt ook het idee voor een nationaal museum voor toegepaste kunst weer van stal. Mits in samenwerking met partijen die zich al actief betonen op het gebied van design (diverse musea, Het Nieuwe Instituut en anderen) blijft dat het onderzoeken waard.


Let wel, het ontwerpvak is te veelomvattend om over te laten aan een enkel museum. Er zijn ontelbare dwarsverbanden met andere disciplines en praktijken. En telkens opnieuw bewijst zich ook de waarde van specifieke visies op het vak en de presentaties die daaruit voortkomen, zie de programmering van b.v. Cube Design Museum te Kerkrade, Design Museum Den Bosch, musea als Boijmans van Beuningen, het Textielmuseum, etc.


De BNO heeft er daarom ook op gewezen dat het Stedelijk een genereuzer bruikleenbeleid zou moeten voeren.

Natuurlijk blijft de BNO het Stedelijk Museum en andere relevante spelers de komende tijd volgen.

Madeleine van Lennep, directeur BNO

Meer informatie kun je lezen in het artikel Design in Musea (verscheen op 16 dec 2017 in Dude) en het verslag van het Debat Design in Musea.