Edenspiekermann: design with an attitude

Studio Visits: In deze rubriek zetten we telkens een bureaulid in de schijnwerpers. Deze keer Edenspiekermann, het internationale bureau gericht op digital, branding en content.

tekst door Markus Praat, fotografie door Sem Langendijk

Edenspiekermann is een multidisciplinair en internationaal bureau gericht op het ontwerpen van "zinvolle, intelligente en sterke merkervaringen". Met vestigingen in Amsterdam, Berlijn, Los Angeles, San Francisco en Singapore opereren ze wereldwijd en werken ze voor klanten als Rabobank, Red Bull, Reed Elsevier, Silicon Valley Bank, Universiteit van Amsterdam, Zeit Magazin en Volkswagen.

We spreken Jonne Kuyt, creative director van Edenspiekermann. Bevlogen geeft hij ons zijn idee over creative directorship bij het bureau. Volgens het manifesto op hun website heeft Edenspiekermann een gezonde attitude en zo nu en dan een grote mond. Dit zou een beschrijving van Jonne zelf kunnen zijn en verklaart waarschijnlijk waarom hij zich hier als een vis in het water beweegt.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Na een half uur staat een flip-over in de vergaderruimte volledig volgekalkt met grafieken en tekeningen over verhoudingen tussen energie, business en ambitie. Het managen van verwachtingen speelt in deze verhoudingen een belangrijke rol, die tussen de klant en Edenspiekermann aan de ene kant en in het aansturen van zijn teams aan de andere kant.

Jonne weet, uit ervaring, uit dat geen enkele ontwerper ooit zijn volledige ambities kan waarmaken in een project. Uiteindelijk stuit je namelijk altijd op een muur: het punt waar de klant niet meer mee wil of kan in het bereiken van jouw ambities voor de klant. Je wilt je klant stap voor stap meenemen in een proces, maar voordat jij je doel bereikt haakt de klant al af; veelal door budget, bureaucratie of personele wisselingen.

Beter is het dus, volgens Jonne, om in eerste instantie véél verder te mikken dan met je initiële idee of briefing. Daarmee komen zowel de klant als jij verder, verder dan de onafwendbare muur die je tegenkomt wanneer je met kleine stapjes vooruit probeert komen. Natuurlijk moet je concessies doen aan je grote dromen, maar uiteindelijk brengt een groot idee je verder dan rustige groei.

Odoo CMS - een grote afbeelding
"Daarin kan de designsector wat leren vanuit de advertising-hoek. Designers zijn vaak introvert en mogen best een grotere bek hebben."
Het groot willen dromen zit in het bloed van Jonne, maar ook in het DNA van Edenspiekermann als geheel. Het komen een groot idee kost veel energie maar wordt beloond door spannende projecten.
“Het enige dat je als designer verkoopt is energie”, zegt Jonne hierover. “Je verkoopt eigenlijk de belofte van het bos. Je zegt: Nu is dit nog een dorre akker, maar er komt hier straks een waanzinnig bos. Met heuvels, rivieren en dieren, zie je jezelf hier al doorheen lopen?”
 

Wat Jonne hiermee bedoelt? “We vergeten wel eens dat iets dat onvoorstelbaar is, voor onze klanten ook echt kan onvoorstelbaar zijn. En daar ligt dan ook een belangrijke rol van de designer; wij kunnen deze zaken visualiseren en voorstelbaar maken.”

In het gesprek komt ook de flamboyante medeoprichter van Edenspiekermann aan bod: Erik Spiekermann. Een man die, met zijn 71 jaar, overloopt van de energie en niet schroomt om zijn mond open te trekken. Zijn mentaliteit, grote mond en dwarse karakter zijn onherroepelijk geïntegreerd in de cultuur van het bedrijf, stelt Jonne.

“Designers hebben deze mentaliteit in mijn ogen ook nodig. Daarin kan de designsector wat leren vanuit de advertising-hoek. Designers zijn vaak introvert en mogen best een grotere bek hebben. Je moet namelijk écht overtuigd zijn van je idee, anders kun je het ook niet met energie overbrengen.” En die overtuiging heb je nodig om de grote klussen binnen te kunnen halen.

Het is dan wel belangrijk dat je weet waar je het over hebt, ook aan de businesskant. Iets dat Edenspiekermann ter harte neemt en waar het bureau zijn personeel ook in traint. Niet alleen van de creatieve ideeën worden prototypes gemaakt, de teams maken die ook van het interne proces bij de klant.

Odoo CMS - een grote afbeelding
Odoo CMS - een grote afbeelding

Een andere wijze waarop Edenspiekermann het team fris en energiek houdt is een gevolg van de internationale aard van het bedrijf. Regelmatig vliegen medewerkers naar de kantoren in Los Angeles, San Francisco, Berlijn en Singapore. De uitwerking wordt over het algemeen lokaal gedaan, maar consultancy en kennis van de lokale markten wordt geregeld door personen van de andere kantoren meegebracht. 

Zo kan het Nederlandse Quooker als klant directe input over de Duitse markt ophalen bij het kantoor van Edenspiekermann in Berlijn. “Brengt dat internationale karakter energie? Mensen die reizen weten dat ook: nieuwe mensen om je heen, nieuwe inzichten. Dat geeft altijd energie. ” 

“Makkelijk is het niet altijd, er zijn zeker bloedgroepverschillen tussen de verschillende landen. Zoals Erik Spiekermann bijvoorbeeld vaak zegt: ‘Duitsers nemen hun humor nogal serieus’. Nou, dat klopt en dat wil nog wel eens botsen.”

Is het aansturen van teams dan louter positief werk? "Nee, energie is ook wel eens weg", geeft Jonne aan. "Als dingen moeilijk zijn, als organisaties veranderen. Wij moesten zelf ook veranderen, een continu proces van verandering. Dat is moeilijk. Soms moet je een paar hobbels over met elkaar. Die zie je wel eens niet aankomen. Dus de energie erin houden, hoe doe je dat? Daar is geen recept voor denk ik."

Er moet wel een cultuur zijn van openheid waarin je alles kunt zeggen en delen: "In grote organisaties is dat heel moeilijk, maar in een organisatie als dat van ons moet je dat ook niet te groot maken. Er moet een cultuur zijn waarin je met elkaar fouten kunt bespreken en goede processen hebt die dit ondersteunen."