Financieel management in tijden van crisis

Tips van Vicky Fasten: wat kan je vandaag doen en wat moet je op korte termijn in gang gaan zetten?

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland voelen veel ontwerpers de directe financiële gevolgen. Opdrachten worden uitgesteld of geannuleerd en lopende overeenkomsten worden niet verlengd of beëindigd. Dit betekent op de korte termijn dat de omzet afneemt, de kosten vooralsnog constant blijven en de winst opdroogt.

Vanuit financieel oogpunt is het essentieel om de liquiditeitspositie van je bedrijf goed in de gaten te houden. De hand moet op de knip, er mag geen cent worden uitgegeven. Wat kan je vandaag doen en welke zaken moet je op korte termijn in gang gaan zetten?

Om de juiste duurzame keuzes te maken is het belangrijk om een helder beeld te hebben van je core business. Wat is de essentiële waarde die je levert aan je klanten? Welke medewerkers, toeleveranciers en processen zijn hiervoor nodig en welke activiteiten kunnen afgestoten worden? 

Personeel/freelancers

Inventariseer de looptijd van alle contracten en maak onderscheid tussen een kernteam en een flexibele schil. Het kernteam bestaat veelal uit medewerkers met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Als je meer dan 20% omzetverlies hebt dan kan je voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Bekijk: Overzicht steunmaatregelen.

De flexibele schil bestaat over het algemeen uit freelancers waarmee je de opdrachtovereenkomst eventueel zou kunnen beëindigen. Bekijk in alle gevallen de overeenkomst en wat er precies is afgesproken. 

Belastingen

Vraag voor alle openstaande aanslagen uitstel van betaling aan. Voor zzp'ers zijn dit de aanslagen van de inkomstenbelasting en omzetbelasting. Voor bureaus zijn dit de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en de loonbelasting.

Leveranciers

Inventariseer je grootste leveranciers en bepaal of deze direct een bijdrage kunnen leveren aan je core business. Van welke leveranciers moet je afscheid nemen en welke zijn essentieel voor je bedrijf? Lees: Levert het coronavirus overmacht op?

Krediet

Zijn je reserves opgedroogd en heb je een extra krediet nodig? Ga dan in gesprek met je bank en vraag naar de mogelijkheden voor een borgstelling MKB-krediet.  

Uitkering aanvragen

Ben je zzp'er en verwacht je dat je inkomen zelfs onder het bijstandsniveau gaat komen? Vraag dan de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) aan bij je gemeente waardoor je je inkomen kunt aanvullen tot het minimuminkomen.

Deze maatregelen moeten nu de hoogste prioriteit hebben in je bedrijf. Zorg dat je één persoon verantwoordelijk stelt om de voortgang hiervan te bewaken. De financiële onzekerheden zijn voorlopige nog niet opgelost, ook niet na 6 april. Durf rigoureuze keuzes te maken en begin er op tijd aan. De enige zekerheid die je op dit moment hebt is dat je bedrijfsvoering vandaag anders moet!

Ben je BNO-lid en heb je juridische en/of zakelijke vragen als gevolg van het coronavirus voor jouw praktijk, mail dan gerust naar BNO Advies (juridischadvies@bno.nlzakelijkadvies@bno.nl).